สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

22 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,052 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 126,118 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,924 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 605 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 41 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 482 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 31,602 ราย)
เสียชีวิตรวม 759 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 82,404 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,900 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,955 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
3,011 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,317) ปริมณฑล (789) จังหวัดอื่น ๆ (905)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 41 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(1) ยะลา(1) ชลบุรี(2) และสระแก้ว(35)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศมัลดีฟส์ 2 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 35 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 166 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 147 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.4)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,014 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 603,408 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 254,395 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 87.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 90 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 113 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,211 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 498,795 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,493 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,157 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 165 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,763 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 961 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 132 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม