สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19ณ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

21 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19ณ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,481 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 123,066 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,644 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 951 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 12 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 874 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 31,120 ราย)
เสียชีวิตรวม 735 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 79,504 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,868 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,827 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 3,469 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,758) ปริมณฑล (1,049) จังหวัดอื่น ๆ (662)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่นนทบุรี(1) และสระแก้ว(11)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 11 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 165.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 146.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.3)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,214 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 602,616 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 259,269 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 22.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 87.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 91 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 114 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,183 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 492,302 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,806 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 23,697 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 164 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,751 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,009 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 119 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 39 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม