สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

19 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,394 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 116,949 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,625 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,498 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 17 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 254 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,724 ราย)
เสียชีวิตรวม 678 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 74,368 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,450 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,903 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 3,377 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,003) ปริมณฑล (848) จังหวัดอื่น ๆ (526)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(9) สระแก้ว(7) และสมุทรปราการ(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศฮ่องกง 1 ราย
จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
จากประเทศบังคลาเทศ 3 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 164.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 143.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 87.2)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,506 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 601,330 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 25.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 267,174 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 86.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 115 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,131 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 22 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,213 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 479,421 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,865 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,889 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 156 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,687 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 999 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 153 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม