สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

18 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,473 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 113,555 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,423 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 680 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 23 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 347 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,470 ราย)
  เสียชีวิตรวม 649 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 69,918 ราย(61.57%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,718 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,988 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,450 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,317) ปริมณฑล (710) จังหวัดอื่น ๆ (423)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(10) ชลบุรี(3) สระแก้ว(5) บนเรือ(1) และนราธิวาส(4)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 13 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 164 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 142.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 87.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,030 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 600,533 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 25.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 263,045 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,097 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,213 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 474,556 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,446 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,544 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 154 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,638 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,054 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 184 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม