สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

17 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,635 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 111,082 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,820 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 6,853 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 953 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,123 ราย)
เสียชีวิตรวม 614 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 67,200 ราย(60.50%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,397 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 43,268 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 9,626 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,704) ปริมณฑล (567) จังหวัดอื่น ๆ (4,355)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(2) นนทบุรี(2) สงขลา(1) และนราธิวาส(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 142 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.8)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,834 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 600,147 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 281,860 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,065 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 470,110 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,780 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,184 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 150 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,591 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,015 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 190 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม