สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

16 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,302 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 101,447 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,692 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 23 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 587 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 28,170 ราย)
เสียชีวิตรวม 589 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 65,803 ราย(64.86%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,136 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,055 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ2,279 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,218) ปริมณฑล (526) จังหวัดอื่น ๆ (535)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) สระแก้ว(13) นนทบุรี(3) ตาก(1) และนราธิวาส(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 14 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 141 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.7)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 599,863 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 310,822 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,059 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 466,330 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,140 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,834 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 147 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,570 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,013 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 169 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 36 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม