สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

15 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,095 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 99,145 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,403 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 877 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 812 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 27,583 ราย)
  เสียชีวิตรวม 565 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 63,667 ราย(64.22%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,351 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 34,913 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 3,092 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,040) ปริมณฑล (616) จังหวัดอื่น ๆ (436)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สระแก้ว(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 162.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 140 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,285 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 599,314 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 326,123 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 93 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,035 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 462,190 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,113 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,499 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 147 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,498 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 983 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 106 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม