สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

14 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,256 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 96,050 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,523 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 183 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 545 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 26,771 ราย)
เสียชีวิตรวม 548 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 62,316 ราย(64.88%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,701 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 33,186 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,251 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,270) ปริมณฑล (476) จังหวัดอื่น ๆ (505)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ปัตานี(2) สระแก้ว(2) และ ชลบุรี (1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 161.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 139.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.3)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,825 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 598,540 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 343,288 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.2
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 94 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,004 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 458,077 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,855 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,141 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 142 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,482 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,050 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 87 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม