สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

13 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,887 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 93,794 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,439 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,835 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 16 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 597 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 26,226 ราย)
  เสียชีวิตรวม 518 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 60,615 ราย(64.63%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,572 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 32,661 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 4,871 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,904) ปริมณฑล (455) จังหวัดอื่น ๆ (512)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(2) ตาก(1) นราธิวาส(1) สตูล(1) ชลบุรี(2) เชียงราย(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(6) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
 • จากประเทศลาว 2 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 6 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 161 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 138.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.1)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,816 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 597,785 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 23.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 362,406 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 19.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 95 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 119 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,997 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,211 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 453,222 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,765 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 20,695 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 136 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,417 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,088 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 86 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม