สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

12 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,983 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 88,907 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,328 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 646 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 25,629 ราย)
  เสียชีวิตรวม 486 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 34 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 59,043 ราย(66.41%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,006 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,378 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,974 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(976) ปริมณฑล (448) จังหวัดอื่น ๆ (550)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) สระแก้ว(2) ชลบุรี(1) และ เชียงราย(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศลาว 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 160 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 138 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.1)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,904 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 596,946 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 23 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 348,499 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 19.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 119 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,974 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 16 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 448,457 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,973 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 20,223 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 131 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,362 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,064 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 76 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม