สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

11 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 256

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,919 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 86,924 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,318 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 17 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 584 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,983 ราย)
เสียชีวิตรวม 452 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 57,037 ราย(65.62%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,829 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,435 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,902 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(855) ปริมณฑล (426) จังหวัดอื่น ๆ (621)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(3) สมุทรปราการ(6) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 11 ราย
จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศแอฟริกา 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 159 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 137 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.0)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,152 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 596,179 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 329,517 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 19 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 120 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,963 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 444,484 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,807 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,743 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 126 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,327 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,088 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 129 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม