สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

10 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,630 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 85,005 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,321 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 301 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,399 ราย)
เสียชีวิตรวม 421 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 55,208 ราย(64.95%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,603 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,376 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ1,622 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(565) ปริมณฑล (435) จังหวัดอื่น ๆ (622)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) และ ชลบุรี(4)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศโครเอเชีย 1 ราย
จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศตุรกี 1 ราย
จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 158.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 136 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.9)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,200 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 595,812 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 366,499 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 18.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 120 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,947 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 440,677 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,733 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,237 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 120 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,302 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,069 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 102 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม