สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

09 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,101 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 83,375 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,674 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 15 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 412 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,098 ราย)
เสียชีวิตรวม 399 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 53,605 ราย(64.29%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,186 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,371 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,086 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(980) ปริมณฑล (477) จังหวัดอื่น ๆ (629)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ชลบุรี(5) สมุทรปราการ(2) ตาก(1) ยะลา(1) ปัตตานี(1) และ สระแก้ว(2 ) มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 2 ราย
จากประเทศปาปัวนิวกินี 1 ราย
จากประเทศซูดาน 1 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 158 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 135.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.8)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,755 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 595,588 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 409,300 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 18 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.1
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,934 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 436,944 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,519 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,717 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,233 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,083 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 93 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม