สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

08 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 81,274 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,890 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 519 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 23,686 ราย)
เสียชีวิตรวม 382 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 51,419 ราย(63.27%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,247 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,473 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ2,409 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,112) ปริมณฑล (529) จังหวัดอื่น ๆ (768)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ชลบุรี(1) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(2) สระแก้ว(1) ตาก(1) และ รอประสาน รพ. (1) มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
จากประเทศอังกฤษ 1 ราย
จากประเทศคูเวต 1 ราย
จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 157.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 134.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.7)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,491 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 594,911 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 401,326 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,903 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 432,425 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,498 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,179 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,205 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,083 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 47 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม