สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

07 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,044 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 78,855 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,820 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 220 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 23,167 ราย)

เสียชีวิตรวม 363 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 49,172 ราย(62.36%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,377 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,320 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,040 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(869) ปริมณฑล (503) จังหวัดอื่น ๆ (668)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ยะลา(3) และ รอประสาน รพ. (1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศแทนซาเนีย 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 156.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 134 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.6)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,819 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 594,006 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 414,433 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 98 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,874 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 427,927 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,551 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,621 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,177 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,076 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 68 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม