สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

13 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 10,991 ราย (เพิ่มขึ้น 157 ราย)
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 90 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่เข้าState quarantineเพิ่มขึ้น 21 ราย มาจากประเทศเมียนมา
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 4 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 42 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 3,006 ราย)

เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม)

รักษาหายป่วยแล้ว 6,943 ราย (63.17%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 211 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,981 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
90 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก เชียงใหม่(2) เพชรบุรี(4) กรุงเทพมหานคร(24) นนทบุรี(2) ปทุมธานี(2) สมุทรปราการ(15) ชลบุรี(9) สมุทรสงคราม(1) สมุทรสาคร(25) อ่างทอง(3) พิษณุโลก(1)

ตรัง(1) หนองคาย(1)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-13มค.64มีจำนวน60จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(4) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศไอซ์แลนด์ 1 ราย 🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 92 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.97 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 65.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 222,121 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 389,599ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,903ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 131,737ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 593ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,878ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 141,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,309 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 392 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม