สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

05 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,112 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 74,900 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,955 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 152 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,794 ราย)
เสียชีวิตรวม 318 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 44,360 ราย(59.23%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,886 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 30,222 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,107 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(789) ปริมณฑล (587) จังหวัดอื่น ๆ (731)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(2) และ ชลบุรี (1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศเนปาล 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
จากประเทศอิรัก 1 ราย

สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 154.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 132 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.5)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,354 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 592,409 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 20.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 382,691 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 16.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 125 ของโลก

สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,858 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 420,632 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 3,120 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,299 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 107 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,026 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 966 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม