สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

02 พฤษภาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,940 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 68,984 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,788 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 142 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,314 ราย)

เสียชีวิตรวม 245 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 21 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 39,258 ราย(56.91%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,183 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,481 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,930 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(539) ปริมณฑล (570) จังหวัดอื่น ๆ (821)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
 • จากประเทศซูดาน 1 ราย
 • จากประเทศอิยิปต์ 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 152.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 130 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.1)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,034 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 590,704 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 19.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 392,562 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 102 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 129 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,831 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 411,594 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,881 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 13,790 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 96 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 821 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 770 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม