สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

28 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,012 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 61,699 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,893 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 108 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,840 ราย)

เสียชีวิตรวม 178 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 34,402 ราย(55.76%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 851 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 27,119 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,001 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(830) ปริมณฑล (386) จังหวัดอื่น ๆ (785)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(1) ชลบุรี(4) สระแก้ว(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศอินดีย 1 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศจีน 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 4 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 149 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 126.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52,046 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 587,384 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 17.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 362,902 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 14.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 104 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 136 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,740 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 14 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,207 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 398,451 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,733 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,063 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 82 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 511 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 462 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม