สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

27 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,179 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 59,687 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 2,149 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 25 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,732 ราย)

เสียชีวิตรวม 163 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 33,551 ราย(56.21%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,958 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 25,973 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,174 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(993) ปริมณฑล (424) จังหวัดอื่น ๆ (757)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(1) ชลบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสาน (2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศอินดีย 1 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 148 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 126 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,456 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 586,611 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 17.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 319,435 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 14.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 105 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 139 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,722 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 11 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,207 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 395,718 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,776 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,555 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 79 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 436 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 387 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม