สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

12 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 10,834 ราย (เพิ่มขึ้น 287 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 153 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 125 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 2,964 ราย)

เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม)

รักษาหายป่วยแล้ว 6,732 ราย (62.14%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 166 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,035 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
153 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(51) สุพรรณบุรี(1) อ่างทอง(8) สิงห์บุรี(2) กรุงเทพมหานคร(32) สมุทรปราการ(10) ชลบุรี(8) ระยอง(7)
เชียงใหม่(2) ขอนแก่น(1) ฉะเชิงทรา(2) ปทุมธานี(5) พระนครศรีอยุธยา(3) ร้อยเอ็ด(1) ลพบุรี(6)
อยู่ระหว่างสอบสวน(14)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(7) และชลบุรี(2) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศจีน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย 🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 91 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.95 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 65 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 214,683 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 385,249ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,482ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 131,186 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 523ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,858 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 138,224 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,232 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 392 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม