สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

26 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,048 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 57,508 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,991 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 47 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,707 ราย)

เสียชีวิตรวม 148 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 8 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 31,593 ราย(54.94%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 480 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 25,767 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,038 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(901) ปริมณฑล (311) จังหวัดอื่น ๆ (826)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) นนทบุรี(2) ชลบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสาน (2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศจีน 1 ราย
 • จากประเทศอินดีย 4 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศฮังการี 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 147.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 125 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.8)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,736 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 586,152 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 17 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 354,531 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 14 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 106 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 141 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,712 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 13 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 392,942 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,690 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,975 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 323 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 274 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม