สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

23 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,070 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 50,183 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,902 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 160 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,074 ราย)

เสียชีวิตรวม 121 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 30,189 ราย(60.16%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 341 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 19,873 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ2,062 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(740) ปริมณฑล(221) จังหวัดอื่นๆ (1,101)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(5) ชลบุรี(1) และ นราธิวาส (1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 5 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 145 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 123 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67,070 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 584,226 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 16.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 332,503 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 13.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.9
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 105 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,674 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 384,688 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,875 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,193 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 94 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 45 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม