สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

21 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564

ประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,458 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 46,643 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,346 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 108 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,814 ราย)

เสียชีวิตรวม 110 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 29,371 ราย(62.97%)(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 413 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 17,162 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ1,454 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(365) ปริมณฑล(205) จังหวัดอื่นๆ (884)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นราธิวาส(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศญี่ปุ่น 3 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 143 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 121.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60,317 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 582,456 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 294,290 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 13 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 106 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,644 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 379,473 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,341 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,444 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 49 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 60 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 11 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม