สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

20 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,443 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 45,185 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,328 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 113 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 20,707 ราย)

เสียชีวิตรวม 108 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 28,958 ราย(64.09%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 171 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 16,119 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ1,441 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(349) ปริมณฑล(218) จังหวัดอื่นๆ (874)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) และชลบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 142 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 121 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,650 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 581,542 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 15 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 256,947 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 13 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 85.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 107 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,644 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 7 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 377,132 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,078 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,013 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 45 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 9 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม