สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

17 เมษายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

ประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,547 รายรวมผู้ติดเชื้อสะสม 40,585 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,316 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 228 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 19,980 ราย)

เสียชีวิตรวม 99 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)รักษาหายป่วยแล้ว 28,570 ราย(70.40%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 90 ราย)รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 11,916 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ1,544 ราย มีรายละเอียดดังนี้ จากกรุงเทพฯ(279) ปริมณฑล(457) จังหวัดอื่นๆ (808)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่นราธิวาส(1) และรอประสาน(2)มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศโอมาน 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 140 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 119 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81,773 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 579,942 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 14.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 233,943 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 12 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 90
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 110 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,617 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 370,528 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,551 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,480 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 38 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 54 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 5 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม