สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่ต้องกักกันในสถานที่ของรัฐ (SQ LQ ASQ ALQ และ AHQ) ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 3 เมษายน – 27 ตุลาคม 2563

27 ตุลาคม,2563 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศ
ที่ต้องกักกันในสถานที่ของรัฐ (SQ LQ ASQ ALQ และ AHQ)
ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 3 เมษายน – 27 ตุลาคม 2563