สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

30 ธันวาคม,2563 | Piroonruk Art-han

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 6,690 ราย(เพิ่มขึ้น 250 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 239 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น
8 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,383 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในผู้เดินทางไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย

เสียชีวิตรวม 61 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 4,212 ราย (62.96%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 28 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,417 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 239 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(17 ราย) สมุทรสาคร(4) พระนครศรีอยุธยา(2) ระนอง(1) นนทบุรี(2) ระยอง(1) อำนาจเจริญ(1) นครปฐม(5) สมุทรปราการ(1) สระบุรี(3) นครนายก(1) เพชรบุรี (3)
อยู่ระหว่างการสอบสวน(198)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (8)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
จากประเทศคูเวต 1 ราย
จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
จากประเทศเคนยา 2 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 82 ล้านราย “โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.79 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 58 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.9)
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,529 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 140 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 123,153 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 639 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,637 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 108,615 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,925 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 364 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม