สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

10 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 10,298 ราย
(เพิ่มขึ้น 245 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 181 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 21 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 43 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 2,791 ราย)

เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม)

รักษาหายป่วยแล้ว 6,428 ราย (62.42%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 882 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,803 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
181 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก เพชรบุรี(3) อ่างทอง(2) ชลบุรี(12) เชียงใหม่(5) นนทบุรี(2) สุพรรณบุรี(1) ปทุมธานี(7) สมุทรสงคราม(1) ลพบุรี(8) กรุงเทพมหานคร(14) สิงห์บุรี(2) พระนครศรีอยุธยา(3) สมุทรปราการ(14) อยู่ระหว่างสอบสวน(107)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18 ธค.63-10 มค.64 มีจำนวน58จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(3) ตาก(17)
และชลบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศฮังการี 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 17 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 90 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 64 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.6)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 249,519 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 381,480 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,820 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 130,049ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 634ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,826ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 133,559 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,451 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 387 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม