สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

09 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 10,053 ราย
(เพิ่มขึ้น 212 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 187 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศไม่เข้า State quarantine 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น
14 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 6 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 2,748 ราย)

เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม)

รักษาหายป่วยแล้ว 5,546 ราย (55.17%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 291 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,440 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
187 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(46) อ่างทอง(18) พระนครศรีอยุธยา(6) ปทุมธานี(1) นครปฐม(1) เลย(1) นนทบุรี(3) กรุงเทพมหานคร(27) ชลบุรี(26) สระบุรี(1) นครศรีธรรมราช(1) ตราด(1) ปราจีนบุรี(1)ราชบุรี(1)สมุทรปราการ(24)
อยู่ระหว่างสอบสวน(29)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18 ธค.63-9 มค.64 มีจำนวน58จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(5) สมุทรปราการ(5) และชลบุรี(4) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเยอรมนี 4 ราย
 • จากประเทศตุรกี 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศยูกันดา 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 89.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 64 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.6)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 301,655 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 378,149 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,482 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 129 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 129,483ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 634ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,812ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 131,108 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,643 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 386 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม