สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโวิด-19 ณ วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

05 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 8,966 ราย(เพิ่มขึ้น 527 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 82 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantineเพิ่มขึ้น
6 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 439 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นแรงงานต่างด้าวที่ 2,476 ราย)

เสียชีวิตรวม 65 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 4,397 ราย (49.04%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 45 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,504 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 82 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(15) เพชรบุรี(1) สุรินทร์(1) นนทบุรี(2) สมุทรสาคร(31) สิงห์บุรี(3) พระนครศรีอยุธยา(2) สุพรรณบุรี(1)
อยู่ระหว่างการสอบสวน(26)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18 ธค.63-5 มค.64 มีจำนวน 56 จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (5)
และชลบุรี (1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินเดีย 2 ราย
จากประเทศตุรกี 1 ราย
จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 86 ล้านราย “โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.86 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 61 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.9)
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,278 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 132 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 126,935 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 628 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,744 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 120,818 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 1,741 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 382 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม