ข้อแนะนำประชาชน

ปรับมาตรการ Test & Go ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. 65

21 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han
✈️ ปรับมาตรการ Test & Go ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. 65 🛬
📍 ปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้เดินทาง Test & Go (บก น้ำ อากาศ) Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 ดังนี้
🟢 ก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ทุกกลุ่ม

🟢 เมื่อเดินทางถึงราชอาณาจักร
🔸กรณี Test & Go และ Sandbox ต้องตรวจ RT-PCR และ Self-ATK วันที่ 5
🔸กรณี Quarantine กักตัว 5 วัน และตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5
🔸กรณี ผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในไทย กักตัว 5 วัน และตรวจ Self-ATK วันที่ 5

🟢 อนุมัติในหลักการแผนการเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร (เดือนเม.ย.-พ.ค. 2565) และ มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
🔸ศปก.ศบค. ปรับคำสั่ง ศบค. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 2565
🔸 ศปก.กก. ศปก.ศธ. ศปก.กต. ศรชล. และ กพท. ประสานการปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.ฉบับใหม่ต่อไป
🔸ศบค.มท. ศปม. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม