ข้อแนะนำประชาชน

ประเภทใบรับรองสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อม Station

19 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ประเภทใบรับรองสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อม Station
เปรียบเทียบประเภทใบรับรองสุขภาพดิจิทัลแต่ละประเภทใช้งานได้ที่ใหนบ้าง

ที่มา: หมอพร้อม

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม