ข้อแนะนำประชาชน

ประกันสังคม ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 สิทธิประกันสังคม

30 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ประกันสังคม ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 สิทธิประกันสังคม
🔔 สามารถใช้บริการพบแพทย์ (Telemedicine) พร้อมบริการส่งยารักษาฟรีถึงบ้าน 🏠🛵💊
📱 ผ่าน 3 แอปพลิเคชัน ที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ได้แล้ว

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม