ข้อแนะนำประชาชน

ดี-เดย์ 1 ก.ย. นี้ ศบค. ผ่อนคลายการจัดซื้อ-จ่ายยารักษาโควิด รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Post-Pandemic

19 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ดี-เดย์ 1 ก.ย. นี้ ศบค. ผ่อนคลายการจัดซื้อ-จ่ายยารักษาโควิด รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Post-Pandemic
✅ หน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถจัดซื้อยาได้
✅ ร้านยาสามารถจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ได้
✅ ทั้งนี้ให้ สธ. จัดซื้อยาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนยาหน่วยบริการ โดยในส่วนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดซื้อยาได้ในวันที่ 1 ต.ค. 65

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม