ข้อแนะนำประชาชน

จูงมือพาลูกหลาน ฉีดวัคซีนโควิด 19 และเข็มกระตุ้น

24 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

💉💉 จูงมือพาลูกหลาน ฉีดวัคซีนโควิด 19 และเข็มกระตุ้น 👩🏻‍⚕️🧑🏻‍⚕️

☑️ กรณีน้องยังไม่เคยติดเชื้อโควิด 19 และรับวัคซีนครบมาแล้ว 2 เข็มแล้ว ให้ “กระตุ้น” หลังจากฉีดเข็มที่ 2 ➡️ 3 เดือนขึ้นไป

☑️ กรณีน้องที่เคยติดเชื้อโควิด 19
◾️ ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือ ได้รับมาแล้ว 1 เข็ม ให้ “กระตุ้น” หลังจากการติดเชื้อ ➡️ 3 เดือนขึ้นไป
◾️ ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ➡️ ยังไม่แนะนำให้มารับวัคซีน

สถานที่:
🏢 ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
📍 เปิดรับ จองคิวผ่านแอป QueQ และ Walk In ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

🗺️ Google Map:

📌สิ่งที่ต้องเตรียมเตรียมมีดังนี้***
1.บัตรประชาชน/Passport 💳
2.หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 📃
3.ปากกาส่วนตัว 🖋️

ที่มา: สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม