ข้อแนะนำประชาชน

ออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อม เพื่อค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้าน ได้แล้ววันนี้

04 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อม เพื่อค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้าน ได้แล้ววันนี้
⭐️ รองรับการออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัล อาทิ
🔹ใบรับรองแพทย์สำหรับตรวจสุขภาพ
🔹ใบแสดงความเห็นแพทย์
🔹ใบรับรองแพทย์สำหรับใบอนุญาตขับรถ
🔹ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19
🔹ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK และ RT-PCR

ที่มา : หมอพร้อม

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม