ข่าวกิจกรรม

คุณเดี่ยว สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล ทูตวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 มาเชิญชวนทุกท่านไปงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022

27 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

📢 คุณเดี่ยว สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล ทูตวิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 มาเชิญชวนทุกท่านไปงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน“
พบกับงานนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศมากกว่า 700 ผลงาน และการประชุม 150 หัวข้อเรื่อง
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
📌ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565
📌เวลา 09.00-17.00 น.
📌ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
.
👉🏻 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการได้ที่
https://researchexporegis.com
Onsite ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
Online ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม