ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

06 พฤษภาคม,2565 | Piroonruk Art-han
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🎉ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
📍ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565
📍ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ
ในหัวข้อ กลุ่มเรื่องผลงานนวัตกรรม
📍ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
📍ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
📍ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
📍ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
📍ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
📌ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน
ลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ https://drive.google.com/…/1suke3U-os5MYXzrquRfcOFrhP… หรือ QR Code ตามที่ปรากฏ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2579-1370-9 ต่อ 516,524
Email : [email protected]
www.nrct.go.th