ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “ตรวจเศษซากไวรัสในน้ำเสียชุมชนเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าใช้ลดผลกระทบได้อย่างไรในจังหวัดพิษณุโลก?”

31 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “ตรวจเศษซากไวรัสในน้ำเสียชุมชนเพื่อการเตือนภัยล่วงหน้าใช้ลดผลกระทบได้อย่างไรในจังหวัดพิษณุโลก?”
.
สรุปผลการวิจัยใช้งานจริงร่วมกันของ ม.นเรศวร, สสจ. พิษณุโลก, ศูนย์อนามัยที่ 2 และ เทศบาลนครพิษณุโลกกว่า 5 เดือนของการทดลองใช้การตรวจสารพันธุกรรมจากเศษซากเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้ำเสียโสโครกจากอาคารสาธารณะต่างๆกว่า 330 ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมโรค ลดการระบาดในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมประเมินผลกระทบจากการใช้งานจริง และร่วมกันมองไปข้างหน้าจะพัฒนาแนวทางเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อรองรับการเป็นโรคประจำถิ่นของโควิด-19 ได้อย่างไร?
.
ร่วมเรียนรู้ 5 กรณีตัวอย่างการใช้งานนวัตกรรมการวิเคราะห์เศษซากเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้ำเสียชุมชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อ
1) กระตุ้นการฉีดวัคซีนและสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคของเทศบาลและจังหวัด
2) ลดการระบาดของโควิด-19 และ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจลงถึง 80 เท่า
3) เพิ่มความมั่นใจในการเปิดเรียน Onsite แบบรู้ล่วงหน้าก่อนเกิดคลัสเตอร์
4) เตือนภัยการระบาดในโรงงาน ลดความเสี่ยงต่อการปิดโรงงาน
5) เปิดตลาดอย่างปลอดภัยมั่นใจทั้งลูกค้าและผู้ขาย และ
6) เตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น
.
จุดแข็ง จุดอ่อนของเทคโนโลนีคืออะไร
กรณีไหนใช้ได้ กรณีไหนใช้ไม่ได้?
ร่วมรับฟัง Online ได้ทาง FB: WBEEarlyWarningLab และ SHEI.COE.NU
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 ถึง 11.30 น.
ผู้สนใจลงทะเบียนโดยการกดเข้าร่วมได้เลย
รีบหน่อย เดี๋ยวที่เต็มนะ!
https://fb.me/e/1LBAnyIQI