ข้อแนะนำประชาชน

กินเสริมพลัง หลังหายป่วยโควิด 19 ป้องกันภาวะลองโควิด

26 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han


กินเสริมพลัง หลังหายป่วยโควิด 19 ป้องกันภาวะลองโควิด

กินเสริมพลัง หลังหายป่วยโควิด 19 ป้องกันภาวะลองโควิด

ที่มา : กรมการแพทย์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2022


ที่มา: กรมการแพทย์

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม