ข้อแนะนำประชาชน

กทม. กำชับ Delivery ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด อย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อ

31 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

กทม. กำชับ Delivery ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด อย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อ
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตดูแลและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ Delivery ในพื้นที่ รวมทั้งพูดคุยกับชุมชนให้เข้าใจถึงมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลที่ยังต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด
.
📢 ซึ่งกรุงเทพมหานคร จะมีการประสานไปยังผู้ประกอบการ Delivery ของแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้ทราบแนวทางปฏิบัติ และกำชับพนักงานขนส่งอาหารซึ่งเป็นผู้สัมผัสผู้คนจำนวนมากให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด หากสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ หรือสำนักอนามัยที่ร่วมตรวจในเรื่องของสาธารณสุข ขอให้เน้นย้ำผู้ประกอบการถึงเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น ให้เป็นมาตรการเชิงรุกไปในตัว
.
📢 ในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ซึ่งได้มีการดำเนินการให้คำแนะนำมาเป็นระยะ ๆ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีการแยกขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยออกจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ที่มา: กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม